Kontakt – Podmienky používania

spiner-logo-top-2

Bannerová reklama, články, súťaže, spolupráca:

email: info@spiner.sk

Viac informácií a štatistiky návštevnosti vám zašleme na vyžiadanie.

Používateľ webstránky spiner.sk súhlasí so zhromaždovaním cookies na strane prevádzkovateľa a analyzovaní IP adries, pre potreby správneho fungovania webstránky. Tieto údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Webstránka sa riadi a dodržiava zákon č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, a doplnený zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov.

CLOSE
CLOSE
SPINer.sk